(login)

Vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīsPakalpojumi

 

«Grindeks» ir vertikāli integrēts uzņēmums, kam ir visi nepieciešamie resursi, lai veiktu pilnu produkta izstrādes ciklu sākot no zāļu agrīnās izpētes un beidzot ar gatava produkta reģistrāciju un tirdzniecību.
 
Būtiskākie faktori, kāpēc izvēlēties «Grindeks» par sadarbības partneri:

 

Uzņēmuma darbība ir organizēta un tiek nepārtraukti pilnveidota atbilstoši aktuālajām mūsdienu GMP, GDP u.c. GxP prasībām, ko apliecinājušas Latvijas zāļu aģentūras (ZVA), ASV FDA, Austrālijas TGA, Japānas PMDA u.c. inspekcijas

Sasniegti augstākie starptautiskie kvalitātes standarti ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14000:2004, LVS EN OHSAS 18001:2007, LVS EN ISO 50001:2012 un LVS EN ISO 17025:2005, ko apliecinājuši regulāri Bureau Veritas Latvia un LATAK auditi.

Spēcīga zināšanu bāze un pieredze visā produkta dzīves ciklā –
R&D, mārketings, ražošana, reģistrācija, tirdzniecība.

Pieredzējis un zinošs personāls 

Jaunas un modernas tehnoloģijas 

Mūsdienīgas aparatūras un procedūras, kas nodrošina
starptautiskām prasībām atbilstošu kvalitāti 

Vēsturiski izveidojusies un cieša zinātnes un industrijas sadarbības
saikne Latvijā, Krievijā un NVS

Stabils tirdzniecības tīkls Baltijā, NVS valstīs, sadarbības partneri
Eiropā un citur pasaulē

Izdevīgā Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir tilts starp Eiropu un
Krieviju un ļauj ietaupīt uz loģistikas izmaksām piegādājot preces
uz vienu vai otru pusi.
Gatavo-zalu-formu-razosana