(login)

Vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs

Centrālā pārvalde

Akciju sabiedrība «Grindeks»

 

Krustpils iela 53, Rīga, LV 1057
Tālruņi: 6 7083205, 6 7083500
Fakss: 6 7083505
E-pasts: grindeks@grindeks.lv

 

 

Medijiem
Laila Kļaviņa
Tālrunis: 6 7083370, 29256012
Fakss: 6 7083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

Investoru jautājumiem
Jānis Romanovskis
Tālrunis: 6 7083201
Fakss: 6 7083505
E-pasts: janis.romanovskis@grindeks.lv

Sponsorēšanas un atbalsta lūgumiem
Tālrunis: 6 7083336
Fakss: 6 7083505
E-pasts: komunikacijas.departaments@grindeks.lv

Reklāmas piedāvājumi
Tālrunis: 6 7083444
Fakss: 6 7083411
e-pasts: santa.bitere@grindeks.lv

Grāmatvedība
Tālrunis: 6 7083404
Fakss: 6 7083505
e-pasts: gramatvediba@grindeks.lv

Tehniskie jautājumi
Tālrunis: 67083494
Fakss: 6 7083505
dzeneta.kluce@grindeks.lv

Pētniecība un attīstība
Ilmārs Stonāns
Tālrunis: 6 7083236
Fakss: 6 7083272
e-pasts: ilmars.stonans@grindeks.lv

Personālvadība
Ilze Ogle
Tālrunis: 6 7083309
Fakss: 6 7083505
e-pasts: ilze.ogle@grindeks.lv

Darba un prakses iespējas
Tālrunis: 6 7083302
Fakss: 6 7083505
e-pasts: personals@grindeks.lv

Loģistika
Ziedonis Kaulakalns
Tālrunis: 6 7083325
Fakss: 6 7083346; 6 7083532
E-pasts: ziedonis.kaulakalns@grindeks.lv

Saimniecības, kancelejas
un individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumi

Sarmīte Kalniņa
Tālrunis: 6 7083263
Fakss: 6 7083580
E-pasts: sarmite.kalnina@grindeks.lv

Izejvielu iepirkumi
Jānis Kalniņš
Tālrunis: 6 7083511
Fakss: 6 7083580
E-pasts: janis.kalnins@grindeks.lv

Iepakojumu iepirkumi
Daira Marčenkova
Tālrunis: 6 7083212
Fakss: 6 7083580
E-pasts: daira.marcenkova@grindeks.lv

Iekārtu un materiālu iepirkumi
Juris Šinke
Tālrunis: 6 7083264
Fakss: 6 7083580
E-pasts: juris.sinke@grindeks.lv

Pasūtījumi aptiekām
Guna Sergejeva
Tālrunis: 6 7083307
e-pasts: guna.sergejeva@grindeks.lv

Atbildīgais farmaceits
Irina Sokova
Tālrunis: 6 7083555
Fakss: 6 7083202
e-pasts: irina.sokova@grindeks.lv

Aktīvo farmaceitisko vielu ražošana
Andris Jegorovs
Tālrunis: 6 7083200
Fakss: 6 7083383
e-pasts: andris.jegorovs@grindeks.lv

Gatavo zāļu formu ražošana
Baiba Galviņa
Tālrunis: 6 7083277
Fakss: 6 7083343
e-pasts: baiba.galvina@grindeks.lv

Kvalitātes jautājumi
Juris Hmeļņickis
Tālrunis: 6 7083483
Fakss: 6 7083308
e-pasts: juris.hmelnickis@grindeks.lv

Kvalitātes vadības sistēmas
Dina Barkāne
Tālrunis: 6 7083540
Fakss: 6 7083505
e-pasts:dina.barkane@grindeks.lv