(login)

Vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs

Pētniecība un attīstība

AS «Grindeks» jauno produktu attīstības stratēģija virzīta gan uz jaunu oriģinālproduktu radīšanu, gan esošo zāļu jaunām kombinācijām un perspektīvu generic medikamentu apguvi. Uzņēmuma pētniecības un attīstības (R&D) aktivitātes tiek koncentrētas uz vēl nesasniegtu farmaceitisko vajadzību piepildīšanu. Mūsu mērķis ir radīt inovatīvus oriģinālproduktus, kas tiktu izmantoti veselības aprūpes vajadzību apmierināšanai nākotnē.

Katru gadu ievērojamus līdzekļus «Grindeks» iegulda pētniecībā un attīstībā, kas galvenokārt orientēta uz sekojošām jomām – kardiovaskulāro, neiroloģisko, pretvēža un viruspreparātu attīstību. Pētnieciskajiem projektiem vidēji gadā tiek atvēlēti 8 - 10%no neto apgrozījuma. Gada laikā tiek realizēti vidēji 4-5 pētniecības projekti, bet R&D aktivitātēs uzņēmumā ir iesaistīti vairāk nekā 70 darbinieki.

Jau šobrīd «Grindeks» ir nozīmīgu patentu turētājs dažādās pasaules valstīs un gatavojas pieteikt virkni jaunu patentu.
Ilmārs Stonāns

Pētniecības un attīstības departamenta vadītājs
Tālrunis: 6 7083236
Fakss: 6 7083272
e-pasts: ilmars.stonans@grindeks.lv